Apr 6, 2020   3:07 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Záhorský – FME I-STAM comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Záhorský
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-59408
ID študenta:59408
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:SEZ Tlmače
  
Názov práce:Sekundárna ochrana zvaru pri zváraní ocelí typu T24, P91 a P92
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vlastnosti a zvariteľnosť ocelí typu T24, P91 a P92.
2. Vplyv zloženia ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarového spoja.
3. Metódy aplikácie koreňovej ochrany pri TIG zváraní rúr.
4. Návrh plnenia sekundárnej ochrany a meranie kyslíka v ochrannej atmosfére
5. Zhodnotenie vplyvu zvyškového kyslíka v koreňovej ochrannej atmosfére na vlastnosti zvarov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Juraj Záhorský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu