9. 4. 2020  16:51 Milena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Koštialik – SjF I-STAM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Koštialik
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-58391
ID študenta:58391
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vlastnosti oceľových plechov s rôznymi typmi povrchovej úpravy.
2. Charakteristika a parametre technológie prívárania svorníkov.
3. Výroba skúšobných zvarov na oceľových plechoch s rôznou povrchovou úpravou - pozinkovaný povrch, skorodovaný povrch, povrch bez povrchovej úpravy.
4. Vyhodnotenie vlastností zvarov štandardizovanými skúškami.
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Peter Koštialik
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu