21. 2. 2020  20:41 Eleonóra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Šabík – SjF B-ESTR den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Šabík
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-69157
ID študenta:69157
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Možnosti zníženia nákladov na vykurovanie bytového objektu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Zateplený a nezateplený objekt
- Možnosti zníženia tepelných strát
- Tepelné straty objektu
- Zníženie nákladov na vykurovanie
- Náklady na zateplenie a návratnosť investície
- Analýza variantnych riešení.
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Tomáš Šabík
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu