25. 2. 2020  8:11 Frederik
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Jakub Lachký – FEI B-PI pres [sem 5, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Lachký
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-22856
ID študenta:22856
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Riadenie jednosmerného motora pmocou PLC
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadiaci systém pre riadenie rýchlosti jednosmerného motora s využitím počítačového systému PLC pre využitie na cvičeniach v predmete Akčné členy.

Úlohy:
1. Naštudovanie zadaného počítačového systému PLC.
2. Navrhnutie riadiaceho systému pre jednosmerný motor HSM 150
3. Vypracovanie programového vybavenia pre navrhnutý systém
4. Overenie navrhnutého systému a vypracovanie návodu na používanie
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Jakub Lachký
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu