18. 10. 2019  13:15 Lukáš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Danko – FEI B-ELN den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Danko
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-72624
ID študenta:72624
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
  
Názov práce:Elektronické ovládanie mechanických mikroposuvov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je oboznámiť sa s ovládaním mechanických mikroposuvov, navrhnúť a zrealizovať úpravy riadiacej elektroniky a postupne vypracovať základné algoritmy pre nastavenie polohy vybraných mikroposuvov.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Martin Danko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu