Apr 6, 2020   2:48 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Roland Vadkerti – FEEIT B-ELN den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roland Vadkerti
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-72664
ID študenta:72664
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
Miesto vypracovania:MLC
  
Názov práce:Laserové mikrotechnológie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Súčasný stav v laserovom mikroobrábaní.
2. Prehľad používaných laserových systémov pre mikrotechnológie.
3. Realizácia vybraných exprimentov na technologickom laserovom systéme a ich vyhodnotenie.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Roland Vadkerti
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu