28. 1. 2020  4:05 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Róbert Smiešny – FEI B-API-MSUS pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Smiešny
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-53929
ID študenta:53929
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Manažment stravovacích návykov pre podporu zdravého životného štýlu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Oboznámte sa problematikou zdravého životného štýlu a navrhnite informačný systém využívajúci výhody mobilných technológií na podporu správnej životosprávy zameranej na stravovacie návyky.

Úlohy:

1. Analyzujte problematiku využitia mobilných technológií v oblasti manažmentu životosprávy.
2. Oboznámte sa problematikou vývoja mobilných aplikácií na platforme Android.
3. Navrhnite modelový informačný systém pre potreby efektívneho manažmentu stravovacích návykov.
4. Implementujte modelový informačný systém a porovnajte výsledky s existujúcimi aplikáciami.


Literatúra:
1. K. Aizawa and M. Ogawa, "FoodLog: Multimedia Tool for Healthcare Applications," in IEEE MultiMedia, vol. 22, no. 2, pp. 4-8, Apr.-June 2015.
2. F. Zhu et al., "The Use of Mobile Devices in Aiding Dietary Assessment and Evaluation," in IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 4, no. 4, pp. 756-766, Aug. 2010.
3. M. H. Rahman et al., "Food Volume Estimation in a Mobile Phone Based Dietary Assessment System," Signal Image Technology and Internet Based Systems (SITIS), 2012 Eighth International Conference on, Naples, 2012, pp. 988-995.
4. E. M. Wohlers, J. R. Sirard, C. M. Barden and J. K. Moon, "Smart phones are useful for food intake and physical activity surveys," 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Minneapolis, MN, 2009, pp. 5183-5186
  
Dátum zadania:21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Róbert Smiešny
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu