2. 6. 2020  7:28 Xénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Adrián György – FCHPT B-BIOPOT pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Adrián György
Študijný program:biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor:
biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13567-63679
ID študenta:63679
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, CSc.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Vplyv veku a krmiva na zloženie profilu mastných kyselín v tuku mangalice
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Študent sa z dostupnej literatúry zoznámi s informáciami o vplyve veku a krmiva na zloženie profilu mastných kyselín v tuku mangalice.Mangalica je plemeno pochádzajúce z Veľkej uhorskej nížiny. Bolo vyšľachtené v roku 1833. Plemeno sa vyznačuje dlhou vlnitou srsťou svetlej až čiernej farby, ktorá jej umožňuje pásť sa aj v tuhej zime , tým dosahuje prirodzený prírastok sadla , a tak obsahuje veľké množstvo tzv. dobrého cholesterolu. Tradičné maďarské špeciality, ako napríklad čabajka, sa podľa originálnej receptúry vyrábajú práve z mäsa mangalice. Cieľom tejto práce bude porovnať jednotlivé vekové kategórie vo vzťahu k profilu mastných kyselín.
 
 
Rozsah práce:
40 s.
  
Dátum zadania:
13. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
14. 05. 2017Ing. Adrián György
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu