Jan 24, 2020   7:13 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Rosenbergová – FCFT B-BIOPOT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav biotechnológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Zuzana Rosenbergová
Študijný program:biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13567-63770
ID študenta:63770
Vedúci práce:Ing. Kristína Markošová
Miesto vypracovania:Ústav biotechnológie, FCHPT STU Bratislava
  
Názov práce:Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca bude zameraná na prípravu rekombinantných oxidoreduktáz a ich využitie v procese regenerácie kofaktoru NAD(P)H.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2016Ing. Zuzana Rosenbergová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu