2. 6. 2020  8:33 Xénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Kitti Tóthová – FCHPT B-BIOPOT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Kitti Tóthová
Študijný program:biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor:
biotechnológie
Evidenčné číslo:
FCHPT-13567-63799
ID študenta:
63799
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, CSc.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Mangalica - znovuobjavené plemeno
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Študent sa z dostupnej literatúry zoznámi v súčasnosti s veľmi populárnym plemenom Mangalica.
 
 
Rozsah práce:
40 s.
 
 
Dátum zadania:
18. 03. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
08. 05. 2016Ing. Kitti Tóthová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu