6. 7. 2020  14:40 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Kitti Tóthová – FCHPT B-BIOPOT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kitti Tóthová
Študijný program:
biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor:
biotechnológie
Evidenčné číslo:
FCHPT-13567-63799
ID študenta:
63799
Vedúci práce:Ing. Ladislav Staruch, CSc.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Mangalica - znovuobjavené plemeno
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Študent sa z dostupnej literatúry zoznámi v súčasnosti s veľmi populárnym plemenom Mangalica.
 
 
Rozsah práce:
40 s.
 
 
Dátum zadania:18. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:
08. 05. 2016Ing. Kitti Tóthová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu