6. 12. 2019  16:07 Mikuláš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Dominika Môciková – MTF I-IBE pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Môciková
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-6448
ID študenta:6448
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezplameňové a plameňové horenie drevených peliet
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Plameňové a bezplameňové horenia tuhých palív
2. Analýza podmienok pre plameňové a bezplameňové horenia drevených peliet
3. Podmienky prechodu bezplameňového horenia na plameňové horenie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2015Ing. Dominika Môciková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu