Jan 26, 2020   6:51 p.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dominika Lipová – FCFT B-CHEMAT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Dominika Lipová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-64242
ID študenta:64242
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konzultant:doc. Danica Stojkovičová, akad.mal.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Na čistenie výtvarných diel sa bežne využíva široká škála organických rozpúšťadiel a ich zmesí. Problémom môže byť ich agresivita voči povrchu samotnej farebnej vrstvy. Moderné metódy čistenia využívajú princípy fyzikálnej a koloidnej chémie na prípravu zmesí schopných zabezpečiť prienik účinnej látky na povrch artefaktu a následné jemné, ale efektívne odstránenie nečistôt rôzneho druhu bez narušenia pôvodných materiálov. Cieľom práce bude sledovanie vplyvu rozpúšťadiel a ich zmesí na povrchovú (lazúrnu) vrstvu obrazu.
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2016Ing. Dominika Lipová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu