16. 12. 2019  13:18 Albína
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Simona Vašíčková – FCHPT B-CHEMAT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Simona Vašíčková
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-65198
ID študenta:65198
Vedúci práce:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Konzultant:Ing. Jana Provazníková
  
Názov práce:Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2016Ing. Simona Vašíčková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu