Dec 15, 2019   1:32 a.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Karin Lukáčová – FCFT D-TPOLMI ext [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Karin Lukáčová
Študijný program:technológia polymérnych materiálov
Študijný odbor:5.2.21. technológia makromolekulových látok
Evidenčné číslo:FCHPT-10885-50576
ID študenta:50576
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
  
Názov práce:Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2018Ing. Karin Lukáčová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu