25. 1. 2020  7:29 Gejza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Karin Lukáčová – FCHPT D-TPOLMI ext [roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Karin Lukáčová
Študijný program:technológia polymérnych materiálov
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-10885-50576
ID študenta:50576
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
  
Názov práce:Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2018Ing. Karin Lukáčová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu