20. 9. 2020  2:32 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Blažíček – SjF D-STM ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 
Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Blažíček
Študijný program:
strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
SjF-10955-54276
ID študenta:
54276
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Optimalizácia parametrov trecieho miešacieho zvárania (FSW) pre vybrané typy hliníkových zliatin
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Cieľom práce bude optimalizácia základných technologických parametrov ako aj geometrie a tvaru nástroja pre trecie miešacie zváranie vybraných typov hliníkových materiálov.
 
 
Rozsah práce:
140
  
Dátum zadania:
02. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:
01. 06. 2018Ing. Peter Blažíček
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu