29. 10. 2020  21:45 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Blažíček – SjF D-STM ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 
Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Blažíček
Študijný program:
strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:strojárstvo
Evidenčné číslo:
SjF-10955-54276
ID študenta:
54276
Vedúci práce:
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Optimalizácia parametrov trecieho miešacieho zvárania (FSW) pre vybrané typy hliníkových zliatin
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom práce bude optimalizácia základných technologických parametrov ako aj geometrie a tvaru nástroja pre trecie miešacie zváranie vybraných typov hliníkových materiálov.
  
Rozsah práce:140
 
 
Dátum zadania:
02. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:01. 06. 2018Ing. Peter Blažíček
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu