Apr 7, 2020   1:05 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jaroslav Bugár – FME I-STAM comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jaroslav Bugár
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-69894
ID študenta:69894
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU
  
Názov práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) benzínových chladičov vyrobených z ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Požiadavky na materiál pre výrobu benzínového chladiča ako súčasti kolóny pre atmosferickú destiláciu
2. Nehrdzavejúce ocele - rozdelenie, vlastnosti, zvariteľnosť
3. Návrh predbežného postupu zvárania
4. Výsledky hodnotenia kvality skúšobných vzoriek (WPQR)
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, návrh a rozsah platnosti WPS
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Jaroslav Bugár
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu