21. 2. 2020  20:33 Eleonóra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Matej Čulák – SjF I-AISP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Čulák
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-68075
ID študenta:68075
Vedúci práce:Ing. Marek Honek, PhD.
Konzultant:Ing. Marek Honek, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU
  
Názov práce:Operačné systémy pre mikropočítače s podporou pripojenia na Internet
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom záverečnej práce je zaviesť operačný systém s podporou bezdrôtového pripojenia na internet na osembitový mikropočítač. Súčasťou práce je naštudovať súčasný stav v danej oblasti a naštudovať dielčie podoblasti potrebné k jej vypracovaniu. Úlohou je vytvoriť programy pre daný operačný systém testujúce podporu bezdrôtového pripojenia na internet.


Zadanie práce:
1. Zaviesť niektorý z existujúcich operačných systémov s podporou bezdrôtového pripojenia na internet.
2. Vytvoriť programy pre daný operačný systém slúžiace pre testovanie bezdrôtového pripojenia na internet.
  
Rozsah práce:60 až 90 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Matej Čulák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu