19. 1. 2020  20:28 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Tibenský – SjF I-ALSM-MV pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Tibenský
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-44469
ID študenta:44469
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Michal Barč
Miesto vypracovania:Faculty of Mechanical Engineering STU in Bratislava
  
Názov práce:Analysis of diaphragm spring using Ansys
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Diaphragm spring in automotive industry.
2. Simulation of driaphragm spring in ANSYS - analysis process.
3. Statement of analysis, comparison of results.
  
Rozsah práce:50 - 80 pages including annexes
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Marek Tibenský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu