26. 10. 2020  9:10 Demeter
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Barbora Balónová – FCHPT I-oTCHEM-OCH pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Balónová
Študijný program:
technická chémia
Študijné odbory:
4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5459-43411
ID študenta:
43411
Vedúci práce:
Ing. Peter Šafař, CSc.
Konzultant:doc. RNDr. Július Sivý, CSc (SjF, STU)
Miesto vypracovania:Bratislava
 
 
Názov práce:
Príprava a reakcie benzochinazolíndiónu
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Vypracovanie literárnej rešerše týkajúcej sa možnosti prípravy N-benzyl-6-
   oxopipekolínových kyselín
2. Syntetická cesta prípravy enantio- a diastereomérne čistých
   benzochinazolidinolov, východiskových látok benzoanalógov alkaloidov
   kryptopleurínu
3. Izolácia a identifikácia finálnych benzochinazolínov dostupnými spektrálnymi
   metódami
  
Rozsah práce:
50 strán
  
Literatúra:
  1. FATTORUSO, E. -- TAGLIALATELA-SCAFATI, O. Modern Alkaloids: Structure, Isolation, Synthesis and Biology. Darmstadt: Wiley-VCH, 2008. 665 s. ISBN 3-5273-1521-7.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:
24. 05. 2015Ing. Barbora Balónová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
garant študijného programu