Jan 24, 2020   5:42 p.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Balónová – FCFT I-oTCHEM-OCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Barbora Balónová
Študijný program:technická chémia
Študijné odbory:4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5459-43411
ID študenta:43411
Vedúci práce:Ing. Peter Šafař, CSc.
Konzultant:doc. RNDr. Július Sivý, CSc (SjF, STU)
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Príprava a reakcie benzochinazolíndiónu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracovanie literárnej rešerše týkajúcej sa možnosti prípravy N-benzyl-6-
   oxopipekolínových kyselín
2. Syntetická cesta prípravy enantio- a diastereomérne čistých
   benzochinazolidinolov, východiskových látok benzoanalógov alkaloidov
   kryptopleurínu
3. Izolácia a identifikácia finálnych benzochinazolínov dostupnými spektrálnymi
   metódami
  
Rozsah práce:50 strán
  
Literatúra:
  1. FATTORUSO, E. -- TAGLIALATELA-SCAFATI, O. Modern Alkaloids: Structure, Isolation, Synthesis and Biology. Darmstadt: Wiley-VCH, 2008. 665 s. ISBN 3-5273-1521-7.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Barbora Balónová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
garant študijného programu