6. 4. 2020  5:29 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Veronika Tanyasi – FCHPT I-PSP-POFO pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Tanyasi
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-68643
ID študenta:68643
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konzultant:Ing. Tatiana Dugovičová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V znaleckej činnosti je problematika skúmania pravosti záznamových prostriedkov, nachádzajúcich sa na sporných dokumentoch, založená na vizuálnom a mikroskopickom skúmaní sporných záznamov (napr. odtlačku pečiatky) a jeho porovnávaní s originálnymi záznamami. V diplomovej práci sa využijú spektroskopické metódy a obrazová analýza grafického záznamu na rozlíšenie záznamových prostriedkov rovnakého druhu. Bude sa sledovať vplyv starnutia na pôvodné grafické záznamy, ako aj vplyv podložky na kvalitu záznamu. Práca sa bude vykonávať v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru SR.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Veronika Tanyasi
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu