16. 12. 2019  10:36 Albína
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ľubomír Sládek – FEI D-ME ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ľubomír Sládek
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-10843-22389
ID študenta:22389
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Miesto vypracovania:ÚEF FEI STU v Bratislave
  
Názov práce:Charakterizácia polovodičových prvkov metódou časovo rozlíšenej reflektometrie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Reflektometria v časovej oblasti ponúka unikátnu možnosť merať prechodové deje v elektronických prvkoch, ako aj analógových a číslicových elektronických obvodoch. Oblasti jej využitia pokrývajú charakterizáciu elektronických prvkov, diagnostiku elektronických obvodov, tvorbu IBIS modelov číslicových integrovaných obvodov. V korelácii so znalosťou štruktúry progresívnych prvkov umožňuje objasniť súvisiace fyzikálne javy v elektronických prvkoch, ktorých znalosť je nevyhnutná pre optimalizáciu ich dynamických vlastností.
  
Dátum zadania:31. 08. 2010
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2016Ing. Ľubomír Sládek
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu