20. 9. 2019  12:07 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Zuzana Červená – ÚM D-PP ext [roč 1]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Zuzana Červená
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor:5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13585-68914
ID študenta:68914
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
  
Názov práce:Zraniteľnosť sídelných systémov a viacúrovňová správa
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:25. 07. 2014
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2019Ing. Zuzana Červená
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu