26. 2. 2020  20:25 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Lucia Bieliková – FCHPT B-BIOPOT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Bieliková
Študijný program:biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13567-76113
ID študenta:76113
Vedúci práce:Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Konzultant:Ing. Lucia Hoppanová
Miesto vypracovania:Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
  
Názov práce:Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Druhy rodu Trichoderma sú pôdne vláknité huby, ktoré veľkú časť svojho životného cyklu prežívajú v tme. Krátka expozícia viditeľným svetlom vedie k zmenám vo vývoji tejto huby. Slnečné svetlo je tiež sprevádzané teplom. Hlavným cieľom tejto práce je štúdium vplyvu externých faktorov (teplo, svetlo) na rast a tvorbu konídií kmeňov T. atroviride defektných v dusíkovom metabolizme.
  
Rozsah práce:40-60 strán
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2017Bc. Lucia Bieliková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu