22. 2. 2020  14:02 Etela
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dávid Kuruc – MTF I-AIPP komb [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dávid Kuruc
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-59810
ID študenta:59810
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia prototypového systému riadenia quadrokoptéry s termografiou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav v oblasti riadenia quadrokoptér s možnosťou využitia termografie.
2. Na základe analýzy navrhnite vlastné riešenie riadenia.
3. Implementujte navrhnuté riešenie.
4. Vypracujte zdokumentované testovanie implementovaného riešenia.
5. Navrhnite možné vylepšenia.
  
Dátum zadania:19. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2017Ing. Dávid Kuruc
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu