20. 1. 2020  6:30 Dalibor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Radoslav Kurinec – FEI D-ME ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Radoslav Kurinec
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-10843-12079
ID študenta:12079
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:16. 03. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2012Ing. Radoslav Kurinec
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu