18. 1. 2020  2:11 Bohdana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Gašparík, PhD. – SjF D-MECH den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Marek Gašparík
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-10950-68106
ID študenta:68106
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:UAMM SjF STU
  
Názov práce:Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Návrh meracieho systému na radiacej páke
2.Meranie pôsobiacej sily na radiacu páku a určovanie jej polohy
3.Spracovanie a zaznamenanie nameraných údajov na radiacej páke
4.Návrh regulátora pre ovládanie elektrohydraulického spojkového valca
5.Zhotovenie a vyladenie prototypu PSD regulátora pri reálnej záťaži
6.Návrh a zhotovenie hlavnej riadiacej jednotky (elektrická schéma, plošný spoj, riadiaci program)
7.Návrh a zhotovenie finálnej meracej časti radiacej páky (3D model, elektrická schéma, plošne spoje, riadiaci program)
8.Spracovanie nameraných údajov s radiacej páky v jadre mikro-počítača
9.Zhotoviť kompletný hydraulicky systém pre ovládanie spojky
10.Zariadenie namontovať do osobného automobilu a testovať v prvácke
11.Technologické vylepšenia pre atraktívnosť predaja a jednoduchú inštaláciu do ľubovoľného automobilu
  
Dátum zadania:02. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:14. 07. 2017



Ing. Marek Gašparík
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
garant študijného programu