25. 9. 2020  12:02 Vladislav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Matúš Gatial – SvF B-VSH pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 
Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Matúš Gatial
Študijný program:vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5374-54873
ID študenta:
54873
Vedúci práce:
Ing. Martina Majorošová
 
 
Názov práce:
Koncepčný návrh revitalizácie Vážskeho ostrova v Piešťanoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Navrhnite architektonicko-krajinársku koncepciu revitalizácie južného cípu Vážskeho ostrova v Piešťanoch.
 
 
Literatúra:
  1. MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.
  2. MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
  3. MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
  4. MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov I.: Objekty a potrubia. Bratislava : Alfa, 1986. 341 s.
  
Dátum zadania:
10. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Matúš Gatial
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
garant študijného programu