27. 1. 2020  17:37 Bohuš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Černý, PhD. – SjF D-MECH den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Černý
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-10950-68103
ID študenta:68103
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:UAMM SjF STU
  
Názov práce:Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1) Prehľad súčasného stavu
2) Rozbor najvhodnejšieho princípu fyzikálneho javu pre získavanie energie
3) Návrhy systémov získavania energie z okolitého prostredia
4) Konštrukčné riešenie harvesterov
5) Simulácia a vyhodnocovanie magnetických tokov
6) Návrh elektrického obvodu pre získavanie elektrickej energie
7) Porovnanie navrhnutých harvesterov
  
Dátum zadania:09. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:24. 07. 2017Ing. Michal Černý
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
garant študijného programu