28. 2. 2020  1:03 Zlatica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Maroš Hrušovský – MTF I-AIPP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Maroš Hrušovský
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-45781
ID študenta:45781
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu modulovej stanice.
2. Navrhnite riadiaci a vizualizačný systém zariadenia.
3. Implementujte navrhované riešenie.
4. Vykonajte testy funkčnosti zariadenia.
5. Vypracujte dokumentáciu.
  
Dátum zadania:19. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2016Ing. Maroš Hrušovský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu