Jan 25, 2020   5:16 a.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Miriama Szöllösyová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Miriama Szöllösyová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-68336
ID študenta:68336
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
  
Názov práce:Lisboa MUseu do FAdo
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Téma diplomovej práce Lisboa MUseu do FAdo / MUFA je predmetom medzinárodnej ideovej súťaže na nové Múzeum tanca v historickej a zároveň aj najstaršej časti Lisabonu - Alfama. Súťažné zadanie je súčasťou revitalizácie celej tejto lokality s cieľom nájsť novú formu pre budovu múzea, ktoré nahradí pôvodné múzeum tanca Fado z roku 1850 a stane sa architektonickým symbolom schopným reprezentovať tradíciu a aj súčasné trendy. Okrem výstavných priestorov má ponúknuť multifunkčné priestory s kultúrnym a voľnočasovýn zameraním, auditórium, učebne a prípadné ďalšie interiérové ako aj exteriérové stretávacie priestory.

Obsah elaborátu bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie.
  
Rozsah práce:2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, model
  
Dátum zadania:12. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2016Ing. arch. Miriama Szöllösyová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu