18. 1. 2020  13:28 Bohdana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Miriama Szöllösyová – FA I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Miriama Szöllösyová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-68336
ID študenta:68336
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
  
Názov práce:Lisboa MUseu do FAdo
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Téma diplomovej práce Lisboa MUseu do FAdo / MUFA je predmetom medzinárodnej ideovej súťaže na nové Múzeum tanca v historickej a zároveň aj najstaršej časti Lisabonu - Alfama. Súťažné zadanie je súčasťou revitalizácie celej tejto lokality s cieľom nájsť novú formu pre budovu múzea, ktoré nahradí pôvodné múzeum tanca Fado z roku 1850 a stane sa architektonickým symbolom schopným reprezentovať tradíciu a aj súčasné trendy. Okrem výstavných priestorov má ponúknuť multifunkčné priestory s kultúrnym a voľnočasovýn zameraním, auditórium, učebne a prípadné ďalšie interiérové ako aj exteriérové stretávacie priestory.

Obsah elaborátu bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie.
  
Rozsah práce:2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, model
  
Dátum zadania:12. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2016Ing. arch. Miriama Szöllösyová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu