7. 4. 2020  22:59 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Mgr. art. Igor Strmeň – FA I-DZ-ID pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Igor Strmeň
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-13395-77594
ID študenta:77594
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Gymnázium Hubeného ul., Bratislava - Interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov objektu Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave, riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia – 1:500
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Dizajn mobiliárových prvkov /3 prvky – M 1:20,1:10,1:1
Dizajn prvku stavebného interiéru /1 prvok – M 1:25,1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru
Model mobiliárového prvku
Materiálová vzorkovnica použitých materiálov na plochách a prvkoch interiéru – 500/500 mm

Poster: 1ks formát 700x1000 mm (na výšku) – grafický sumár práce popísaný v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič obsahujúci kompletnú grafickú dokumentáciu
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou.
Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom.
  
Rozsah práce:Projekt interiéru
  
Dátum zadania:17. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2016



Mgr. art. Igor Strmeň
študent
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. akad. soch. Peter Paliatka
garant študijného programu