26. 1. 2020  21:01 Tamara
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Tomáš Hajdu – FCHPT B-CHEMAT pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie fyzikálnej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Hajdu
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-77601
ID študenta:77601
Vedúci práce:Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Konzultant:prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
  
Názov práce:EPR štúdium kompozitných fotokatalyzátorov TiO2-Bi2O3
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Aplikácia EPR techniky spinových lapačov pri štúdiu aktivity kompozitných fotokatalyzátorov TiO2-Bi2O3 na základe ich schopnosti generovať reaktívne radikály počas fotoexcitácie rôznymi zdrojmi UV/VIS žiarenia vo vodných suspenziách.
  
Literatúra:
  1. DVORANOVÁ, D. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- BREZOVÁ, V. Radical Intermediates in Photoinduced Reactions on TiO2 (An EPR Spin Trapping Study). Molecules, 19. s. 17279--17304. ISSN 1420-3049.
  2. Weil, J. A., Bolton, J. R. Electron Paramagnetic Resonance - Elementary Theory and Practical Applications. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, New Jersey 2007.
  3. Žerjav, G., Djinovic, P., Pintar, A. TiO2-Bi2O3/(BiO)2CO3-Reduced Graphene Oxide Composite as an Effective Visible Light Photocatalyst for Degradation of Aqueous Bisphenol A Solutions. Catalysis Today https://doi.org/10.1016/j.cattod.2018.02.039
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Tomáš Hajdu
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu