5. 12. 2019  20:37 Oto
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Martin Maslen – FEI B-API-BIS pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Maslen
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-72228
ID študenta:72228
Vedúci práce:Ing. Arpád Kósa, PhD.
Konzultant:prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav elektroniky a fotoniky
  
Názov práce:Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Hlavným zameraním práce je návrh a vývoj interaktívnej edukačnej hry o polovodičových diódach technológiou virtuálnej reality. Vytvorená aplikácia bude voľne dostupná a voľne šíriteľná v rámci popularizácie vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných a základných škôl. Hra ich má pútavým spôsobom uviesť do problematiky polovodičových diód.

Úlohy:
1. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych hier vo virtualnej realite a s dostupnými softvérovými nástrojmi na ich realizáciu.
3. Navrhnite a vytvorte interaktívnu edukačnú hru zobrazujúcu problematiky z oblasti diód vo vybranom softvéri.
3. Urobte optimalizáciu, otestujte jednotlivé úrovne a vypracujte používateľskú dokumentáciu.
  
Literatúra:
  1. BEALE, R. and SHARPLES, M. Design Guide for Developers of Educational Software. [Online] 2002. http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/0H420/EDUCdesignguide[2002].pdf
  2. PRENSKY, M. Digital game-based learning. McGraw-Hill Trade, 2001. S. 442. ISBN 0071363440.
  3. ZHOU, Y., JI, S., XU, T. and WANG, Z. Promoting Knowledge Construction: A Model for Using Virtual Reality Interaction to Enhance Learning. Procedia Computer Science [online]. 2018, 130, 239-246, ISSN 18770509. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050918303867
  
Dátum zadania:17. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Martin Maslen
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu