12. 12. 2019  6:51 Otília
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Miroslava Kukučková – FEI B-RK pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Miroslava Kukučková
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-74524
ID študenta:74524
Vedúci práce:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Počítačové rozpoznávanie písaných číslic
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V tejto práci študent vytvorí počítačovú aplikáciu, ktorá bude využívať umelé neurónové siete na rozpoznávanie písaných číslic.

Úlohy:
1. Naštudujte spracovanie údajov z MINST databázy písaných číslic.
2. Navrhnite a naprogramujte algoritmus na učenie neurónovej sieťe pomocou algoritmu back propagation.
3. Vyhotovte aplikáciu na testovanie dosiahnutých výsledkov.
4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte dokumentáciu.
  
Dátum zadania:19. 09. 2016
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018Bc. Miroslava Kukučková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu