6. 4. 2020  14:42 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Adam Bandžura – FEI B-RK pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Adam Bandžura
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-72483
ID študenta:72483
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Riadenie krokového motora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadiaci systém pre demonštráciu vlastností krokových motorov, ktorý bude využívaný v pedagogickom procese v predmete Technické prostriedky.

Úlohy:
1. Analýza vlastností krokových motorov.
2. Návrh riadiaceho systému.
3. Verifikácia navrhnutého systému simuláciou.
4. Vypracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Bc. Adam Bandžura
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu