Oct 17, 2019   5:35 p.m. Hedviga
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Nikola Ondrová – FCFT B-BIOPOT den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikola Ondrová
Študijný program:biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13567-81561
ID študenta:81561
Vedúci práce:Ing. František Kreps, PhD.
Konzultant:Ing. Silvia Pažoureková, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie potravinárskej technológie
  
Názov práce:Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Bakalárka práca je teoreticko-experimentálna a zameriava sa na analýzu antioxidačnej aktivity výliskov hrozna vznikajúcich pri výrobe vína. Táto biomasa je významným zdrojom flavonoidov a antokyánov, ktoré disponujú antioxidačnou aktivitou brzdiacou propagáciu vysoko reaktívnych voľných radikálov. Tieto látky majú rozsiahle využite v potravinárstve, medicíne a kozmetickom priemysle.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. Alonso, Á. M., Guillén, D. A., Barroso, C. G., Puertas, B., García, A.: Determination of antioxidant activity of wine byproducts and its correlation with polyphenolic content. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, 50(21), 5832-5836.
  2. Aubert, C., Chalot, G.: Chemical composition, bioactive compounds, and volatiles of six table grape varieties (Vitis vinifera L.). Food chemistry, 2018, 240, 524-533.
  3. Dai, J., Mumper, R. J.: Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules, 2010, 15(10), 7313-7352.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Nikola Ondrová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu