29. 3. 2020  11:51 Miroslav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Nikola Kurucová – FCHPT B-CHEMAT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav analytickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikola Kurucová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-81953
ID študenta:81953
Vedúci práce:Ing. Agneša Szarka, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav analytickej chémie
  
Názov práce:Stanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Bakalárska práca bude zaoberať analýzou rôznych druhov nutraceutických kvapiek. Na prípravu vzoriek bude použitá disperzná mikroextrakcia kvapalina- kvapalina a extrakty sa následne analyzujú s plynovým chromatografom v spojení hmotnostným spektrometrom. Bakalárská práca bude zameraná aj na štúdium matricových efektov v týchto typoch vzoriek.
  
Rozsah práce:do 50 strán
  
Literatúra:
  1. PÁLENÍKOVÁ, A. -- HROUZKOVÁ, S. Nutraceutical Products-State-of-the-Art for Sample Preparation in Pesticide Residues Analysis. In Separation and Purification Reviews. 2016, s. 288--304.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Nikola Kurucová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu