9. 12. 2019  19:16 Izabela
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Kmeť – FEI B-RK pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Kmeť
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-72477
ID študenta:72477
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Kvantifikácia pohybovej aktivity podporuje objektívne sledovanie výkonnosti jednotlivca. Podporuje a prispieva k efektívnosti rehabilitácie napr. po mŕtvici a pri zlomeninách kĺbov.

Úlohy:
1. Oboznámte sa s aktuálnym stavom v oblasti technológií zameraných na sledovanie pohybovej aktivity jednotlivcov.
2. Naštudujte problematiku HW návrhu snímačov pohybovej aktivity.
3. Navrhnite meraciu jednotku využivajúcu 3 osový akcelerometer, gyroskop a magnetometer.
4. Implementujte meraciu jednotku a porovnajte výstupy s existujúcimi riešeniami na trhu.


Literatúra:
1. M. Altini, J. Penders, R. Vullers and O. Amft, "Estimating Energy Expenditure Using Body-Worn Accelerometers: A Comparison of Methods, Sensors Number and Positioning," in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 19, no. 1, pp. 219-226, Jan. 2015
2. H. Liu, R. Li, S. Liu, S. Tian and J. Du, "SmartCare: Energy-efficient long-term physical activity tracking using smartphones," in Tsinghua Science and Technology, vol. 20, no. 4, pp. 348-363, August 2015.
3. A. Sarria et. al., "Wearable sensor-based system to promote physical activity among elderly people," 2015 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), Abu Dhabi, 2015, pp. 100-104
4. J. D. Amor, V. Ahanathapillai and C. J. James, "A novel method for the automatic segmentation of activity data from a wrist worn device: Preliminary results," 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Chicago, IL, 2014, pp. 5470-5473
  
Dátum zadania:21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Peter Kmeť
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu