25. 2. 2020  22:52 Frederik
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Milan Lednický – MTF I-AIPP komb [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Milan Lednický
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-82004
ID študenta:82004
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte oblasť riešenia.
2. Špecifikujte požiadavky na systém riadenia čerpacej stanice.
3. Navrhnite blokovú schému systému riadenia.
4. Navrhnite a realizujte testovanie systému riadenia.
5. Zhodnoťte navrhnuté riešenie.
  
Dátum zadania:16. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Ing. Milan Lednický
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu