Feb 26, 2020   8:49 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Juraj Kóňa – FME I-STAM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Kóňa
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-82018
ID študenta:82018
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Vplyv zloženia Zn povlakov na zvariteľnosť pozinkovaných oceľových plechov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zvariteľnosť pozinkovaných oceľových plechov.
2. Odporové zváranie - princíp, parametre.
3. Oblúkové zváranie a spájkovanie MIG/MAG.
4. Výroba skúšobných vzoriek.
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:29. 05. 2017Bc. Juraj Kóňa
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu