Apr 5, 2020   6:17 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Košarník – FEEIT I-API-MSUS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Košarník
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-8322
ID študenta:8322
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Internet veci v digitálnych výrobách (Priemysel 4.0)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je návrh IOT (Internet of Things) metodiky pre manažovanie a riadenie procesov v digitálnej továrni v súlade s celosvetovým štandardom Industry 4.0.

Úlohy:
1. Naštudovanie a spracovanie metodiky IOT pre ovládanie a riadenie procesov v digitálnej továrni.
2. Návrh a výber prostredia pre manažovanie procesov (sklad, výroba, expedícia) za účelom zvyšovania produktivity výroby.
3. Návrh IOT aplikácie pre konkrétne vybrané procesy v strojárenskej výrobe.
4. Implementácia riešenia s využitím cloudového prostredia.
5. Zhodnotenie výsledkov práce a analýza využitia navrhovanej metodiky pre potreby digitálnej továrne.
6. Spracovanie používateľského manuálu k aplikácií.
  
Literatúra:
  1. Gigli, M. and Koo, S. (2011) Internet of Things, Services and Applications Categorization. Advances in Internet of Things, 1, 27-31. http://dx.doi.org/10.4236/ait.2011.12004
  
Dátum zadania:19. 09. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017Ing. Jakub Košarník
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu