18. 1. 2020  1:33 Bohdana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Pavlac – FEI B-RK den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Pavlac
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-72509
ID študenta:72509
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Meranie rýchlosti otáčania motorov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite merací systém pre meranie rýchlosti otáčania motorov na zariadeniach používaných v pedagogike. Požaduje sa meranie do 10 000 ot/min a aj na servosystémoch s reverzáciou.

Úlohy:
1. Naštudovanie možností a technických prostriedkov pre meranie uhlovej
    rýchlosti.
2. Analýza vlastností snímačov pre meranie.
3. Návrh meracieho systému.
4. Spracovanie technickej dokumentácie
  
Dátum zadania:21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Michal Pavlac
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu