Feb 26, 2020   9:29 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD. – FA D-ARCH den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. arch. Jana Fečkaninová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10804-68116
ID študenta:68116
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Architektúra školy architektúry
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2018Ing. arch. Jana Fečkaninová
riešiteľka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
garant študijného programu