7. 4. 2020  15:06 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD. – FA D-ARCH pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. arch. Jana Fečkaninová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10804-68116
ID študenta:68116
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Architektúra školy architektúry
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2018Ing. arch. Jana Fečkaninová
riešiteľka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
garant študijného programu