1. 11. 2020  0:04 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Nikola Danková – FAD B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry a dizajnu
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Nikola Danková
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-82273
ID študenta:82273
Vedúci práce:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Rezidencia veľvyslanca
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady a 3D zobrazenie v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov.
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
 
 
Rozsah práce:
Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:
12. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
27. 05. 2019Bc. Nikola Danková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu